Bond Nederlandse Architecten

De laatste drie letters van onze “handelsnaam” staan voor Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de Bouwkunst – Bond van Nederlandse Architecten afgekort BNA.

Wij zijn lid van de BNA. Dit is een beroepsvereniging die niet alleen in het belang van de leden werkt maar meer en voornamelijk werkt aan het vak en de “producten” daarvan. De BNA is dan ook vaak vertegenwoordigd in maatschappelijke discussies over inrichting van onze woon – en werkomgeving.

BNA-logo