Een stoer kantoor voor Versluys Groep

In Bodegraven is aan de Dammekant het gebouw voor Versluys gereed gekomen. Staal en ruwe steen zijn gebruikt om te laten zien dat het hier om een wegenbouwbedrijf gaat. Maar het is ook eenĀ beetje een ruwe bolster met een blanke pit, want binnen is een prettige lichte sfeer gemaakt met veel licht, ruimte en glas.

Meer hier >>

Op zoek naar de meerwaarde van een architect?

Meer dan de Som der Delen: Ben Kraan