Ben Kraan Architecten bna ziet zich zelf als “full service” architectenbureau. De dienstverlening van het bureau bestaat in hoofdzaak uit het ontwerpen van gebouwen compleet met omgeving en inrichting daarvan. Ontwerpen waarin naast de wensen van de opdrachtgever ook de maatschappelijke verantwoordelijkheden van de architect tot uiting komen. Het “full service” slaat op de mogelijkheden die het bureau in huis heeft om het ontwerp ook technisch en contractueel uit te werken. De kwaliteit van deze dienstverlening is belangrijk. Aan de uitwerking van een plan, waarmee de fysieke componenten van een gebouw worden gespecificeerd en waarop contracten worden gemaakt, zit een groot afbreukrisico. Het moet goed gedaan worden. Dit is de reden waarom directie en medewerkers van Ben Kraan Architecten bna zich zelf hebben verplicht volgens een kwaliteitssysteem te werken zoals is vastgelegd in de norm ISO 9001. Dit is geen werkwijze die eenmalig wordt getoetst, maar een continu proces van kwaliteitsbeleid. Van fouten wordt geleerd en er worden maatregelen genomen om deze in de toekomst te voorkomen. Elk jaar worden er op het gebied van kwaliteit een aantal doelstellingen geformuleerd waar extra aan wordt gewerkt. Het doel van dit alles mag duidelijk zijn. Een dienstverlening te leveren waaraan de opdrachtgever met een gerust hart de zorg van zijn kapitaalsinvestering kan overlaten.

ISO9001nl