Een mooi, duurzaam én economisch gebouw maken zonder het milieu onnodig te belasten, we hebben op dat punt de nodige  “wapenfeiten” en ervaringen:

  • gebouwen waarbij duurzaam geproduceerd hout wordt gebruikt
  • gebouwen waar gebruik wordt gemaakt van warmte- en koude opslag in de bodem (WKO)
  • extreem goed thermisch geisoleerde gebouwen
  • gebouwen van materialen die zo veel mogelijk recyclebaar zijn
  • materiaalgebruik waarbij wordt gekeken naar een zo laag mogelijke CO2-emissie
  • oriëntatie en vorm van het gebouw gericht op de zon
  • daglicht optimalisatie door vorm van gebouw en raamkozijnen
  • groendaken