Wij begrijpen zakelijke prioriteiten. Een gebouw moet werken, een waardevaste investering of een verkoopbaar product zijn, maar ook een prettige omgeving vormen voor de gebruikers ervan. Daarom moeten zowel product als proces van hoge kwaliteit zijn.

Architectenbureau BNAOns product:

Naast gebouwontwerpen maken wij studies naar haalbaarheid en hergebruik, verkaveling en stedenbouw en adviseren wij bij programma’s van eisen. Onze ontwerpen worden bouwkundig uitgewerkt in tekeningen en documenten om vergunningen aan te vragen en tot prijsvorming te kunnen komen. In alle fasen kunnen wij zelf toegespitste ramingen, visualisaties en presentaties maken. Naast onze eigen expertise beschikken wij over een uitgebreid netwerk van adviseurs.

Ons proces:

Goede stukken alleen zijn vaak niet genoeg voor een optimaal resultaat. Ben Kraan Bouwmanagement is onze dienstverlening specifiek gericht op proces- en projectmanagement, bouwbegeleiding, bouwkostenmanagement, directievoering en ondersteuning van de opdrachtgever. Het bouwmanagement neemt hierbij een onafhankelijke positie in ten opzichte van de architect en verricht deze diensten ook voor projecten waar wij als ontwerper niet direct bij betrokken zijn.

Onze kennis

Naast de specifieke kennis over ontwerp, bouw- en regelgeving die u van een architect mag verwachten zijn er enkele gebieden die we hier speciaal willen noemen:

Milieu

Het belang van dit thema zal voor niemand nieuws zijn. Onze advisering is erop gericht onze opdrachtgevers te helpen op dit gebied zinvolle investeringen te doen, of dit nu om economische of ideële motieven gaat. Wij zijn bekend met milieucertificering en energielabels en werken samen met partners op het gebied van installatie- en subsidieadvies.

iso 9001BIM

Onze tekenkamer is ingericht om gebouwontwerpen als BIM model uit te werken en als .ifc informatie met onze partners te kunnen delen. Wel maken wij met onze opdrachtgevers telkens een kritische afweging of en hoe we dit middel inzetten afhankelijk van de aard en organisatie van het project. Wij kunnen dan ook nog steeds efficiënt en accuraat “traditioneel” 2D tekenwerk leveren.

Interieur

Het interieur bepaalt voor een groot deel de beleving van een gebouw. Denk hierbij aan materiaalkeuzen, meubilering en maatwerk als receptiebalies maar ook horeca, winkel- of kantoorinrichting en (nieuwe-) werkconcepten. Wij kunnen het complete interieur ontwerpen en de uitvoering daarvan begeleiden. Er zijn ook veel raakvlakken tussen het gebouw, de installaties en de inrichting, denk bijvoorbeeld aan een verlichtingsplan.